SLUŽBY

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE A INŽENÝRSKÁ ČINNOST

Základem každé budovy je její architektura, základem každé funkční architektury je bezvadné stavebně-konstrukční řešení stavby doplněné o vhodné technologické systémy. Naše společnost zajišťuje komplexní projekční služby od prvotní myšlenky až po fázi realizace.

TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA / INVESTORA

Zajišťování technického dozoru stavebníka / investora patří k tradičním službám naší společnosti. Technického dozory vykonáváme na malých stavbách individuálních stavebníků stejně jako na rozsáhlých a technologicky složitých stavbách korporátních nebo institucionálních investorů.

VÝKON ČINNOSTI KOORDINÁTORA BOZP

Naše společnost kromě jiných činností, zajišťuje také služby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle vyhlášky č.309/2006 Sb.

ZPRACOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Přinášíme Vám komplexní řešení dotací na míru, bez starostí a správně.

ORGANIZACE VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ

Profesionálně zorganizované výběrové řízení je velmi účinný nástroj, jak získat ty nejlepší dodavatele a zároveň ušetřit. Jsme připraveni Vám pomoci takové výběrové řízení zorganizovat.

KONZULTAČNÍ A PORADENSKÁ ČINNOST

Vysoce odborné, kvalifikované a komplexní konzultace a poradentství poskytujeme v oblasti technické, právní a ekonomické se zaměřením na pozemní stavby.

Objednejte si naše služby

„Vyplňte všechny potřebné údaje a my se vám ozveme co nejdříve zpět“